Làm việc cùng đội ngũ dự án từ những bước đầu tiên trong quá trình phát triển dự án, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá thiết kế xây dựng giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống M&E, nhằm xác định và ngăn chặn các rủi ro trong quá trình thực hiện quản lý, bên cạnh đó cũng giảm thiểu thời gian đầu tư xây dựng, nhân công và các nguồn phát triển khác.

Chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững và hiệu quả nhằm đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng và nhân viên của Savills.


Chúng tôi tự hào vì bề dày các dự án thành công và khả năng hiện thực hóa yêu cầu của khách hàng. Đối với từng yêu cầu, dịch vụ của chúng tôi được tùy chỉnh để thích ứng với từng bối cảnh và hướng đến mục tiêu cung cấp và triển khai cho khách hàng một gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, từ nghiên cứu thị trường sơ bộ đến tiếp thị dự án đã hoàn thiện.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.