Ai Tran Minh

Bà Ái tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1999, hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ Quản lý Bất động sản tại Anh năm 2014 và ngay lập tức bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực bất động sản.

Bà Ái có kinh nghiệm trong tất cả các mảng lý quan đến quản lý bất động sản, bao gồm: Quản lý dự án, vận hành, quản lý và tư vấn tài sản. Bà Ái là một trong những thành viên tham gia trong ban điều hành quản lý bất động sản của Savills vào những dự án đầu tiên và lớn nhất thị trường vào thời kỳ đó như: Unilever, Fideco Tower, Hùng Vương Plaza, Manulife Building và SaiGon Pearl.

Bà Ái hiện là Giám đốc Quản lý Bất động sản tại TP. HCM. Bà chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát các hoạt động thường ngày ở tất cả các dự án, từ các dự án thương mại đến dự án dân cư và bán lẻ. Với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quản lý tài sản, bà đã xây dựng thành công mối quan hệ chặt chẽ và lâu dài với các nhà phát triển, chủ đầu tư các nhà cung cấp có tiếng trong nước và quốc tế tại TP. HCM.

Bộ phận

Phòng Quản lý Bất động sản

Điện thoại

+84 28 3823 9205 Ext 119

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

HỌC VẤN

  • Cử nhân Kiến trúc
  • Thạc sĩ Quản lý Bất động sản

CHUYÊN MÔN

  • Quản lý Bất động sản
  • Tư vấn Dự án
  • Quản lý Vận hành
  • Quản lý Dự án

Các dịch vụ chính