Hiểu thị trường địa phương cùng kết nối chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn trong khu vực, phòng tư vấn bất động sản công nghiệp giúp đưa ra những lời khuyên đứng đắn đối với khách hàng có nhu cầu đầu tư trong ngành công nghiệp & phát triển kho vận tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tổ chức và quỹ hỗ trợ vốn, các công ty bất động sản, nhà đầu tư cá nhân và nhà phát triển trong và ngoài nước.

Chúng tôi được biết đến với chuyên môn sâu rộng về mọi dịch vụ liên quan tới bất động sản công nghiệp.

Neil MacGregor (Tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Đội ngũ tư vấn đâu tư bất động sản công nghiệp và kho vận của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực tại Việt Nam với các chuyên gia đầu tư trong khu vực, là sự kết hợp giữa kiến thức sâu rộng và mạng lưới quan hệ tại thị trường Việt Nam với đội ngũ am hiểu thị trường địa phương trong từng thị trường khu vực chính. Đội ngũ của chúng tôi kết hợp chặt chẽ với các chuyên viên tư vấn trong cùng lĩnh vực để có góc nhìn đa chiều và chi tiết về dự án ở cấp độ địa phương, toàn quốc và toàn cầu.


Dịch vụ liên quan

Định giá

Định giá khách sạn

Đội ngũ của Savills tập trung cung cấp các dịch vụ định giá về khách sạn và các bất động sản tương ứng thông qua việc mua, chuyển nhượng dựa trên các giao dịch tiềm năng. Chúng tôi làm việc trên toàn Việt Nam và các nước trong khu vực thuộc châu Á- Thái Bình Dương.

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.