Bat dong san cong nghiep Viet Nam 2H/2018

Publication

Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (2018VN)

Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (2018VN)

Lĩnh vực sản xuất và chế biến tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2018, tiếp nối thành công năm 2017.

Tuy Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đàm phán không thành công nhưng niềm tin của các nhà Đầu tư được củng cố nhờ Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam (EVFTA) và hướng đi sắp tới của Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ cho Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPPP).