Trang Vo Thi Khanh

Trang gia nhập Savills năm 2011 và hiện đang chịu trách nghiệm quản lý các dự án nghiên cứu và tư vấn phát triển các thị trường và dự án bất động sản từ nhà ở, thương mại và công nghiệp.

Trang có kinh nghiệm dày dặn và hiểu biết sâu rộng về thị trường phía Nam. Bà cũng đồng thời sở hữu kỹ năng nguyên cứu đa dạng như mô hình dự báo nguồn cầu về nhà ở (SPM), mô hình dự báo nguồn cầu về du lịch (STM), chỉ số giá bất động sản (SPPI) và mô hình dự báo nguồn cầu về bán lẻ (GRCM). Bà có thể vận dụng khả năng và kinh nghiệm của mình để đưa ra những nghiên cứu chính xác nhất để có thể chọn lựa phương án tư vấn phù hợp nhất trong mọi trường hợp.

Với chuyên môn, sự nhạy bén và trình độ học vấn của mình, Trang đã có những đóng góp quan trọng trong mọi dự án mà bà tham gia. Bà là một trong những nhân sự được đánh giá cao tại Savills.

Bộ phận

Bộ phận Nghiên cứu

Điện thoại

+84 28 3823 9205 Ext 194

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

HỌC VẤN

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, Western Kentucky University
  • Chứng chỉ Định giá Thương mại, RICS
  • Thành viên Hiệp hội Beta Gamma Sigma

CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu thị trường
  • Nghiên cứu Kinh tế
  • Mô hình dự đoán
  • Tư vấn phát triển

Các dịch vụ chính