Mauro Gasparotti

Mauro Gasparotti giữ chức vụ Giám đốc Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á – Thái Bình Dương, phụ trách khu vực Đông Nam Á.

Ngoài trách nhiệm phát triển mảng kinh doanh của mình, Mauro còn chuyên về đầu tư và tư vấn phát triển khách sạn bao gồm các dịch vụ như: Nghiên cứu khả thi, phân tích dòng tiền, phân tích thị trường, tư vấn dự án và lựa chọn nhà điều hành. Ông cũng là người đưa ra các phân tích và triển khai mô hình định giá cho mảng tài sản khách sạn tại các khu vực phát triển.

Trước khi gia nhập bộ phận Khách sạn Savills Châu Á – Thái Bình Dương, ông Mauro là đồng sáng lập và giám đốc điều hành tại Alternaty Real Estate, một công ty tư vấn hàng đầu tại khu vực Đông Dương.

Bộ phận

Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á- TBD

Điện thoại

+84 908 556 492

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

HỌC VẤN

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA mảng Chiến lược Kinh doanh Quốc tế), Đại học Newcastle, Úc
  • Chứng chỉ Đầu tư Khách sạn và Quản lí Tài sản, Đại học Cornell
  • Thạc sĩ Khoa học (Kinh tế, Tài chính, Tài chính Bất động sản), Đại học Parma, Ý
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Parma, Ý

Các dịch vụ chính