John Campbell

John gia nhập Savills vào năm 2017 tại Bộ phận Tư vấn Công nghiệp. John và đội ngũ của ông đã hỗ trợ các chủ đầu tư công nghiệp tại thị trường theo các bước chuyên biệt từ tư vấn gia nhập thị trường, tư vấn phát triển dự án, các hoạt động mua/bán/sáp nhập cho tới chiến lược cho thuê.

Làm việc với khách hàng từ nhiều thị trường như sản xuất tới chế biến, lắp ráp hay vận tải, đội ngũ của John cung cấp các giải pháp tư vấn chủ đầu tư, đại diện khách thuê, xây dựng chiến lược cho thuê, tư vấn đầu tư, bán và cho thuê lại. John đã áp dụng kinh nghiệm và hiểu biết trong Quản lý Tài sản (IFM) tại thị trường công nghiệp Việt Nam vào mỗi tư vấn của mình trong thị trường Bất động sản với những tư vấn cho thuê hoặc mua bán nhà xưởng.

Dù đó là doanh nghiệp gia nhập thị trường lần đầu tiên hay có nhu cầu phát triển cơ cấu sản xuất thì John và bộ phận Tư vấn Công nghiệp của Savills luôn đảm bảo mang tới khách thuê và chủ đầu tư chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm nhất.

Bộ phận

Dịch vụ Công nghiệp

Điện thoại

+84 986 718 337

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

 

 

 

 

Các dịch vụ chính