Bộ phận Định giá Quản lý rác thải hiểu giá trị của ngành rác thải và có khả năng định giá các bất động sản thích ứng.

Đội ngũ chuyên nghiệp sẽ cung cấp những lời tư vấn phù hợp nhất trong ngành công nghiệp tiềm năng này.

Troy Griffiths (Phó tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Dịch vụ định giá của chúng tôi bao gồm nhiều loại hình bất động sản đa dạng, trong đó có nhà máy chuyển đổi rác thải, phục hồi nhiên liệu cũng như chuyển đổi năng lượng từ rác thải. Chúng tôi đưa ra định giá cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ khách hàng cá nhân cho tới doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Kết quả định giá có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có thế chấp khoản vay, thuế, giải quyết tranh chấp, mua bán dự án và các mục đích khác.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.