Đội ngũ định giá tại Savills tập trung cung cấp các dịch vụ về bất động sản thương mại, bao gồm văn phòng, đại lý bán lẻ, công nghiệp theo các mục đích khác nhau của khách hàng.

Các chuyên gia tư vấn  cung cấp định giá chính xác và phản ánh đúng xu hướng thị trường.

Troy Griffiths (Phó tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Chuyên tư vấn bất động sản về chăm sóc sức khỏe, Savills cung cấp hệ thống dịch vụ đa dạng từ phát triển cho tới các hoạt động giao dịch và đầu tư.

Dịch vụ được Savills tiến hành, đại diện cho nhiều khách hàng, từ các định chế tài chính đến ngân hàng, từ các hiệp hội nhà ở đến chủ đầu tư. Với danh mục khách hàng đa dạng, chúng tôi luôn điều chỉnh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng và dự án.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.