Đội ngũ chuyên gia tại Savills cung cấp định giá lãi suất bất động sản khai thác khoáng sản trong Việt Nam và khu vực. Việc đánh giá thị trường đòi hỏi kiến thức chuyên sâu từ phân tích chiến lược, thu nhập thông tin, cho tới đánh giá khả năng phục hồi đất.

Danh tiếng lâu năm dành cho chất lượng dịch vụ cùng các khách hàng thân thiết.

Troy Griffiths (Phó tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Trong lĩnh vực phát triển mỏ và địa chất, bất kì loại khoáng sản nào cũng cần được định giá. Quá trình này đòi hỏi nhiều kiinh nghiệm trong việc cắt giảm số lượng cung cấp khoáng sản, chi phí vận chuyển, hoạt động pháp lý và hơn thế nữa.

Kết quả định giá có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có huy động vốn, thuế, bồi thường, mua bán, mua bắt buộc, chứng nhận chuyên gia và các mục đích khác.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.