Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá công nghiệp trên cả nước và khu vực, đặc biệt tập trung vào khảo sát các dự án bất động sản, thẩm định đầu tư và khảo sát thị trường.

Hồ sơ năng lực thành công là minh chứng về dịch vụ định giá đối với mọi loại hình bất động sản công nghiệp của chúng tôi.

Troy Griffiths (Phó tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Chúng tôi tự hào về dịch vụ định giá chính xác và được hỗ trợ bởi những nhận định chuyên sâu của đội ngũ nghiên cứu Savills. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều hướng đến hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng đồng thời cung cấp những báo cáo đánh giá chất lượng và hiệu quả nhằm đem đến những thông tin chân thực nhất.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.