Với mạng lưới trải khắp khu vực, đội ngũ định giá của chúng tôi cung cấp các phân tích định giá chính xác và rõ ràng, đáp ứng nhu cầu về các loại hình bất động sản khác nhau, từ các công ty, tổ chức nhà nước cho đến doanh nghiệp cá nhân

Dịch vụ định giá đặc biệt theo yêu cầu của từng tổ chức và khách hàng cá nhân.

Troy Griffiths (Phó tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Đội ngũ chuyên gia thẩm định giá của chúng tôi được hỗ trợ bởi quỹ hưu trí, các cơ quan địa phương, nhà đầu tư cá nhân và công ty bất động sản, nhằm đánh giá danh mục đầu tư bất động sản chi tiết với hệ thống tài khoản, đơn vị tính, thuế, thị trường chứng khoán và những yêu cầu liên quan khác.

Các chuyên gia định giá của Savills luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, cung cấp các dịch vụ định giá phù hợp với nhu cầu của khách hàng, với những tư vấn dựa trên thực tế và xu hướng của thị trường. Chúng tôi hoàn toàn tự hào về tính minh bạch, khách quan và chất lượng của quy trình định giá của Savills. Hệ thống và quy trình bền vững của chúng tôi đảm bảo tính chính xác của thông tin và luôn tuân thủ các quy định pháp lý và các thông lệ thị trường.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.