Đội ngũ tại Savills có chuyên môn trong việc quản lý các loại bất động sản thương mại như văn phòng, bán lẻ, giải trí và công nghiệp. Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ như quản lý vận hành, bảo trì, báo cáo tài chính, tuyển nhân viên cho tới lên chiến lược tiếp thị cho các dự án do chúng tôi quản lý.

Đội ngũ chuyên gia trong ngành đáp ứng tất cả những dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản bao gồm , quản lý phí dịch vụ, vận hành, duy trì và quản lý quỹ bảo trì, thu tiền thuê, chăm sóc khách hàng, tư vấn thương mại hóa cũng như hoạt động nghiên cứu và tiếp thị.

Từ việc vận hành hàng ngày cho tới chiến lược tiếp thị, đội ngũ chuyên gia đáp ứng tất cả những dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản thương mại.

Trần Minh Ái (Giám đốc Quản lí Bất động sản, Savills Việt Nam)

Savills có đội ngũ hàng trăm chuyên gia quản lý hàng triệu m² bất động sản trên toàn Việt Nam. Tuy vậy, mỗi khách hàng đều có đặc thù riêng; dịch vụ chuyên biệt là yếu tố then chốt cho công tác quản lý bất động sản thành công, vì vậy dịch vụ của chúng tôi luôn được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phất triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.