Dù doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu đầu tư, chuyển nhượng, mở rộng hay củng cố không gian thuê, chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ công ty thuê quản lý và bảo đảm chu trình thi hành dự án thuận lợi và hiệu quả.

Thông qua những nhóm khách hàng chuyên về bất động sản, hay các cố vấn được ủy quyền, chúng tôi không chỉ chịu trách nhiệm liên quan đến các hoạt động đánh giá chiến lược, thực hiện nghiên cứu khả thi, quản lý dự án & hợp đồng, sắp xếp hoạt động thu mua mà còn phụ trách theo dõi tiến độ dự án.


Cung cấp dịch vụ quản lý dự án toàn diện cho khách thuê tại văn phòng, khu công nghiệp và đại lý bán lẻ.


Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.