Nếu bạn đang có nhu cầu mua hoặc đang sở hữu một bất động sản "mua lại để cho thuê", Savills có các chuyên gia để tư vấn và hỗ trợ bạn.

Đội ngũ quản lý và cho thuê luôn sẵn lòng hỗ trợ trong các dịch vụ định giá, tư vấn hoạt động tài chính, thuế, bảo hiểm nhà đất cho các tòa nhà và hỗ trợ dịch vụ bán lại bất động sản nếu khách hàng có nhu cầu.

Chúng tôi hướng dẫn đầy đủ về các bất động sản cho thuê và cho- thuê- lại.

Từ Thị Hồng An (Phó Giám đốc, Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Tp. HCM)

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.