Chúng tôi đại diện cho các nhà đầu tư trong mảng bất động sản thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp cũng như tư vấn xử lý giao dịch và thẩm định.

Chúng tôi hiểu rõ về phân khúc bất động sản thương mại trên toàn thị trường Việt Nam nhờ những chuyên gia am hiểu các hình thức đầu tư đa dạng, từ các danh mục đầu tư tài sản cho đến quỹ phát triển và trợ cấp vốn.

Chúng tôi luôn có trách nhiệm trong việc xử lý giao dịch trên các loại hình bất động sản thương mại.

Neil MacGregor (Tổng Giám đốc, Savills Việt Nam)

Dù là phân khúc hay sản phẩm bất động sản thương mại nào, chúng tôi cũng có một chuyên viên có đẩy đủ hiểu biết về thị trường để tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng, sau đó trực tiếp tham gia vào quy trình thương thảo.


Dịch vụ liên quan

Định giá

Định giá khách sạn

Đội ngũ của Savills tập trung cung cấp các dịch vụ định giá về khách sạn và các bất động sản tương ứng thông qua việc mua, chuyển nhượng dựa trên các giao dịch tiềm năng. Chúng tôi làm việc trên toàn Việt Nam và các nước trong khu vực thuộc châu Á- Thái Bình Dương.

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.