Đội ngũ giàu kinh nghiệm tại Savills sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ toàn diện liên quan đến việc quản lý rác thải tại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn về các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản, lên kế hoạch nghiên cứu phát triển, định giá và môi giới.

Ngành công nghiệp xử lý rác thải hiện đưa ra những yêu cầu quản lý bất động sản đặc thù để phù hợp với quy định và tiến trình phát triển công nghệ. Chuyên môn về thị trường và kinh doanh hỗ trợ chúng tôi trong việc tư vấn quản lý bất động sản và xử lý rác thải, từ việc chuyển giao và tái chế năng lượng từ rác thải cho đến tận dụng và tái tạo khí đốt.

Đội ngũ chuyên gia của Savills cung cấp các dịch vụ toàn diện trên toàn Việt Nam, từ các tổ chức cá nhân cho đến các tổ chức quốc gia, giúp đưa ra các tư vấn nhằm tăng giá trị tối đa cho các bất động sản của khách hàng.

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.