Từ các dự án nhỏ cho tới các dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia, chúng tôi đại diện cho khách hàng để làm việc với các dịch vụ liên quan đến bất động sản năng lượng trên khắp cả nước.

Hoạt động trên những lĩnh vực liên quan đến điện, nước, dầu, khí đốt và năng lượng tái tạo, đội ngũ tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các phương pháp tham chiếu đất và chiến lược mua lại dự án, cùng với đó là dịch vụ quản lý dự án và các thủ tục mua nhà bắt buộc.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các đại diện thuộc các phòng ban khác nhau tại Việt Nam. Chúng tôi cũng làm việc với các ngân hàng, chủ đầu tư, doanh nghiệp tư nhân và nhà thầu các dự án năng lượng.

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển mảng năng lượng, dầu và gas

Các chuyên gia tại Savills sẽ hỗ trợ khách hàng lập chiến lược kế hoạch và thi hành dự án về phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia quản lý dự án sẽ điều phối các quá trình vận hành của công ty, làm việc với chủ đầu tư và các nhà phát triển.