Từ việc thu thập các báo cáo cho đến đàm phán, trao đổi liên quan đến giao dịch, các chuyên gia về văn phòng dịch vụ sẽ giúp các chu trình trở nên đơn giản hơn cho các khách thuê.

Đội ngũ của chúng tôi cung cấp các giải pháp không gian làm việc không chỉ cho cá nhân mà còn cả doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng việc tìm kiếm không gian văn phòng phù hợp cho freelancer, các doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME) hay tập đoàn toàn cầu đều sẽ thúc đẩy hiệu suất và thành công chung; qua đó tối đa hóa hiệu năng, thu hút nguồn nhân tài và khuyến khích tinh thần sáng tạo.

Mảng văn phòng dịch vụ mang đến những giá trị lớn cho doanh nghiệp như: Phí dịch vụ thu được hàng tháng, tỉ lệ dòng tiền quay vòng nhanh từ 1-3 tuần, thời hạn thuê linh động cùng rất nhiều các lựa chọn mặt bằng tại Việt Nam. V�i các chuyên gia có mặt tại 03 văn phòng chính, chúng tôi sẵn sàng đưa ra các lời khuyên về việc phát triển dịch vụ cho phù hợp với hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ liên quan

Quản lý bất động sản

Quản lý bất động sản thương mại

Đội ngũ tại Savills có chuyên môn trong việc quản lý các loại bất động sản thương mại như văn phòng, bán lẻ, giải trí và công nghiệp. Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ như quản lý vận hành, bảo trì, báo cáo tài chính, tuyển nhân viên cho tới lên chiến lược tiếp thị cho các dự án do chúng tôi quản lý.