Dù bạn là chủ đầu tư, đại diện ngân hàng, chủ sở hữu nhà, chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu về việc phát triển bất động sản hưu trí cùng các dịch vụ tương ứng.

Thông qua cộng đồng hưu trí, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát triển chiến lược nhiều loại hình phức hợp bất động sản để an nhàn hưu trí bao gồm nhà ở giới hạn tuổi thọ và nhà ở chăm sóc đặc biệt. Mạng lưới trên khắp cả nước tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp dịch vụ tương ứng trong phân khúc này.

Bao gồm toàn bộ chu trình từ lên kế hoạch, định giá, phát triển hay bán và chuyển nhượng, các dịch vụ của chúng tôi cung cấp đầy đủ trong lĩnh vực bất động sản hưu trí.

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển bất động sản hưu trí

Các chuyên gia tư vấn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp cho bạn mọi dịch vụ liên quan tới bất động sản hưu trí. Chúng tôi tư vấn về mọi mặt liên quan, từ việc lập kế hoạch, khảo sát dân số, phân tích khả năng tài chính cho tới định giá và đầu tư.