Chúng tôi đại diện cho các bộ ban ngành cũng như các khách hàng cung cấp các tư vấn chiến lược về hạ tầng cơ sở và giao thông đô thị có liên quan đến bất động sản trên khắp Việt Nam

Đội ngũ Savills luôn đưa ra các tư vấn chân thật và cụ thể nhất. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác đưa ra những lời khuyên từ những kinh nghiệm chuyên môn của mình, giải đáp thắc mắc và kết nối với nhà đầu tư trong suốt quá trình đàm phán.

Từ bán cho đến cho thuê, từ phân tích tài chính, phát triển cho đến lên kế hoạch, các tư vấn của chúng tôi bao gồm từ việc tư vấn địa điểm, phát triển yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ, tư vấn tài chính giúp tối ưu hóa chi phí lợi nhuận cho các bất động sản của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm tại mảng dịch vụ này, chúng tôi hiểu được những nhu cầu của cả doanh nghiệp cá nhân cũng như các công ty điều hành, giúp đưa ra các tư vấn chính xác và phù hợp nhất.

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.