Dù bạn đang phát triển các danh mục khách sạn có quy mô lớn hay nhỏ, trong nước hay toàn cầu,  các chuyên gia của chúng tôi đều có thể đưa ra các lời khuyên phù hợp.

Chúng tôi tư vấn toàn diện mọi hoạt động mua và bán, chuyển nhượng hay định giá đối với các khách hàng cá nhân, nhà  đầu tư và cả các chủ sở hữ dự án.

Không riêng chỉ về khách sạn, chúng tôi còn cung cấp tư vấn cho các mảng như căn hộ dịch vụ và khu nghỉ dưỡng. Mạng lưới toàn cầu với hơn 700 văn phòng có mặt tại hầu hết các nước tại Châu Á Thái Bình Dương, Anh Quốc, Châu Âu và Mỹ, giúp chúng tôi có được vị trí quan trọng trên thị trường.

Dịch vụ liên quan

Tư vấn

Tư vấn phất triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Định giá

Định giá khách sạn

Đội ngũ của Savills tập trung cung cấp các dịch vụ định giá về khách sạn và các bất động sản tương ứng thông qua việc mua, chuyển nhượng dựa trên các giao dịch tiềm năng. Chúng tôi làm việc trên toàn Việt Nam và các nước trong khu vực thuộc châu Á - Thái Bình Dương