Đội ngũ chuyên môn của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện về việc phát triển các dự án chăm sóc sức khỏe, tư vấn các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ, các khách hàng cá nhân và cả các nhà đầu tư.

Đội ngũ tư vấn dịch vụ bất động sản về chăm sóc sức khỏe tại TP. HCM và Hà Nội có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về các dự án giao dịch đầu tư thương mại, phân tích định giá, tư vấn và đưa ra các nghiên cứu phát triển.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những người có bề dày kinh nghiệm trong cả Việt Nam và toàn khu vực. Đây là kết quả của những năm tháng làm việc tập trung phát triển các dịch vụ dành riêng cho từng đối tượng khách hàng.

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển Bất động sản Hưu trí

Các chuyên gia tư vấn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp cho bạn mọi dịch vụ liên quan tới bất động sản hưu trí. Chúng tôi tư vấn về mọi mặt liên quan, từ việc lập kế hoạch, khảo sát dân số, phân tích khả năng tài chính cho tới định giá và đầu tư.