Đội ngũ về năng lượng tập trung hỗ trợ về việc lên kế hoạch chiến lược, tư vấn hỗ trợ vốn, định giá, tư vấn phát triển, và quản lý các tài sản kinh tế năng lượng.

Dù là dự án phát triển năng lượng hay các công trình hạ tầng cơ sở, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng, giúp hiện thực hóa kế hoạch một cách hiệu quả nhất.

Thông thường, chúng tôi làm việc với khách hàng giúp tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư phù hợp cho các tài sản phát triển năng lượng và tư vấn về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Tuy nhiên với tầm quan trọng của ngành năng lượng đối với bất động sản cũng như các chi phí cao liên quan đến phát triển năng lượng, chúng tôi hiện đang mở rộng mạng lưới với các đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam, tại Châu Á - Thái Bình Dương và cả mạng lưới Savills quốc tế để mang các dự án năng lượng lớn đến với thị trường.

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Định giá

Định giá phát triển năng lượng

Nhằm tập trung vào quá trình xây dựng các nhà máy năng lượng tại Việt Nam, đội ngũ chuyên gia tại Savills cung cấp định giá chuyên nghiệp, đúng thời hạn và các phân tích thầm định đầu tư chính xác đem lại hiệu quả cho khách hàng.