Chi so gia bat dong san Vietnam quy 1 2019

Publication

Chỉ số giá bất động sản Việt Nam (2019Q1VN)

Chỉ số giá bất động sản Việt Nam Quý (2019Q1VN)

Chỉ số giá Nhà ở và Chỉ số giá thuê văn phòng tại Hà Nội và Tp.HCM quý 1/2019.