Savills Vietnam

Sự xuất bản

Bất động sản công nghiệp (2019H1VI)

Bất động sản công nghiệp (2019H1VI)

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, nguồn vốn đầu tư và các Hiệp định thương mại tự do mới đã mang lại ảnh hưởng tích cực đến thị trường công nghiệp Việt Nam. Hiệp định cải cách toàn diện cho hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (CPTPP_ chính thức thiết lập vào tháng 1/2019, trong khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã được ký kết vào tháng 6/2019. Hiệp định mang tính lịch sử này sẽ xóa bỏ 99% thuế hải quan và tăng thu hút vào lĩnh vực bất động sản.