Savills Vietnam

Publication

Báo cáo thị trường Bất động sản Đà Nẵng (2019H1VN)

Báo cáo thị trường Bất động sản Đà Nẵng (2019H1VN)

Cập nhật mới nhất về thị trường BĐS Đà Nẵng trên 6 phân khúc chính: Bán lẻ, Văn phòng, Khách sạn, Căn hộ khách sạn, Căn hộ bán và Biệt thự nghỉ dưỡng.

Bản lẻ: Nguồn cung mới nâng giá thuê
Văn phòng: Hạng A cải thiện nhất
Khách sạn: Nguồn cung tăng
Căn hộ khách sạn: Tình hình hoạt động chậm
Căn hộ bán: Nguồn cung mới hạn chế
Biệt thự nghỉ dưỡng: Tỷ lệ hấp thụ lũy kế cao