Savills Vietnam

Sự xuất bản

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam (2019H1VN)

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam (2019H1VN)

- Tăng trưởng GDP đạt 6,8% trong 6T/2019 và duy trì ổn định hơn so với năm trước. Ngành sản xuất và chế biến tiếp tục là đóng góp chính cho động lực tăng trưởng. CPI đạt 2,6%, đạt mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm qua.

- Tổng sản lượng xuất khẩu tăng 7% theo năm đạt 122,7 tỷ USD. Mỹ và Châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính. Thâm hụt thương mại 34 triệu USD chủ yếu là do chi phí nhập khẩu cao hơn.

- Vốn đầu tư đăng kí trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 18 tỷ USD với đóng góp lớn nhất đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Vốn FDI giải ngân đạt hơn 9,1 tỷ USD, tăng 8% theo năm.

- Khách quốc tế đạt 8,4 triệu khách, tăng 8% theo năm.