Savills Vietnam

Publication

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam (2019Q1VN)

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam (2019Q1VN)

Trong Q1/2019, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định. Tăng trưởng GDP đạt 6,8%. Doanh thu bán lẻ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt vào tháng Hai, trong khi đó nhóm ngành dịch vụ và hàng tiêu dùng được hỗ trợ từ lượng khách du lịch tăng cao trong Q1/2019. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt ở mức dưới 3%. Xuất khẩu đạt hơn 58,5 tỷ USD, tăng 5% theo năm. Trong đó, Mỹ là thị trường lớn nhất với giá trị xuất khẩu tương đương 13 tỷ USD, theo sau là Châu Âu với 10,2 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng cả về lượng vốn đăng kí mới và giải ngân. Nguồn vốn FDI đăng ký mới lớn nhất đến từ Trung Quốc với 19% thị phần, kế đến là Singapore với 18 phần trăm. Môi trường kinh doanh và chính sách được cải thiện dẫn đến số lượng các doanh nghiệp mới gia tăng. Cụ thể, trong Q1/2019, có hơn 28.400 doanh nghiệp mới thành lập với 16,5 tỷ USD vốn đăng ký.