Bao cao bat dong san Da Nang 1H 2018

Publication

Báo cáo Thị trường Bất động sản Đà Nẵng 1H/2018

Tóm tắt Thị trường Bất động sản Đà Nẵng 1H/2018

Bán lẻ: Giá thuê và công suất tăng
Văn phòng: Nguồn cung và giá thuê tăng
Khách sạn: Nguồn cầu lớn
Căn hộ khách sạn: Giá bán cao hơn
Căn hộ bán: Giới hạn nguồn cung sơ cấp
Biệt thự nghĩ dưỡng: Tỷ lệ hấp thụ cao