Bao cao thi truong bat dong san Q4 2018

Publication

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam (2018Q4VN)

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam (2018Q4VN)

Tăng trưởng GDP đạt 7.1% nhờ hoạt động sản xuất và xuất khẩu khởi sắc. Ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào tiêu dùng trong nước và lượng khách du lịch kỷ lục. Doanh thu bán lẻ của cả nước tăng 12% theo năm lên 145 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 vượt mức 244 tỷ USD, thăng dư thương mại đạt 7.2 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp hơn 70% giá trị xuất khẩu, Hoa Kì vẫn là thị trường lớn nhất.

Mặc dù vốn FDI giảm nhẹ -1% theo năm, lượng giải ngân trong năm 2018 lại tăng 9% lên hơn 19 tỷ USD.