Troy Griffiths

Troy có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản tại tất cả các phân khúc với kinh nghiệm làm việc tại Úc, New Zealand và các nước trong Châu Á – Thái Bình Dương.

Chuyên môn của Troy tập trung về các Tư vấn Bất động sản Chiến lược, đặc biệt thiên về Tư vấn Phát triển trên nền tảng thẩm định giá. Troy đã từng tham gia tư vấn cho hầu hết các nhà phát triển và doanh nghiệp lớn tại Úc, từ việc phát triển cơ sợ hạ tầng, cho đến các chương trình đổi mới đô thị trong dài hạn, hay các giao dịch mua đi bán lại dự án.

Troy hiện là phó giám đốc điều hành của Savills Việt Nam, phụ trách phát triển dịch vụ nghiên cứu và tư vấn cho toàn bộ Việt Nam và cả các khu vực lân cận như Myanmar, Lào, Campuchia, v.v

Ông Troy giữ vị trí Giám đốc ở một số công ty bất động sản hàng đầu của Úc, trong đó bao gồm cả doanh nghiệp độc lập và thuộc chính phủ. Ông là thành viên tích cực của các Hiệp hội trong nước và quốc tế với vai trò là giảng viên, cố vấn và thành viên ủy ban cho những tập đoàn và định chế đại diện ngành công nghiệp, bao gồm Viện Bất động sản Úc, Hội đồng Bất động sản Úc và Viện Phát triển Đô thị.

Bộ phận

Bộ phận Quản lý Cấp cao

Điện thoại

+84 933 276 663

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

TRÌNH ĐỘ

  • Thành viên Hiệp hội Bất động sản Úc
  • Thành viên Hội đồng Viện Thẩm định Hoàng Gia Anh
  • Thạc sĩ Thương mại
  • Chứng chỉ Thẩm định giá

CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Tài sản
  • Tư vấn Phát triển / Nghiên cứu Khả thi
  • Phân tích lượng và Mô hình Tài chính
  • Thẩm định giá và Tư vấn Tài sản Thương mại
  • Nghiên cứu Bất động sản Thương mại

Các dịch vụ chính