Linh Tran Thi Khanh

Linh có hơn 10 năm làm việc tại Savills với kinh nghiệm định giá và nghiên cứu khả thi chuyên sâu cho các loại hình tài sản khác nhau, từ bất động sản nhà ở cho đến bất động sản thương mại, đặc biệt tại thị trường khu vực phía Nam.

Tham gia định giá bất động sản cho các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A), phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), cho vay, hay sử dụng cho các mục đích tài chính khác, Linh am hiểu thị trường cũng như phương thức làm việc với các công ty, tổ chức, định chế tài chính khác nhau.

Sử dụng thành thạo các phần mềm định giá như Estate Master, Argus và các mô hình định giá cho các loại hình tài sản khác nhau cùng với việc xây dựng một cơ sở dữ liệu thị trường phong phú và chi tiết, Linh góp phần đảm bảo mang lại cho khách hàng những báo cáo định giá đáng tin cậy và sát với thị trường.

Bộ phận

Bộ Phận Định Giá và Tư Vấn Tài Chính

Điện thoại

+84 906 553 549

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

HỌC VẤN

  • Thành viên của Hiệp hội Định giá Hoàng gia
  • Cử nhân Kinh tế
  • Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính
  • Thẩm định viên của Hiệp hội Định giá Hoàng Gia

CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu khả thi
  • Định Giá và Tư vấn bất động sản thương mại
  • Phân tích định lượng và lập mô hình tài chính
  • Quản lý dự án

Các dịch vụ chính