Dao Phan Thi Bich

Bà Đào là giám đốc tài chính và quản trị của Savills toàn quốc, phụ trách việc quản lý tất cả các vấn đề về tài chính của Savills Việt nam, tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Nhiệm vụ chính của bà Đào là kiểm soát các vấn đề liên quan đến tài chính và dòng tiền, thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo thuế và kiểm toán một cách chính xác. Ngoài ra, bà cũng là người kiểm soát các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Savills theo tiêu chuẩn của Savills Toàn Cầu tại Anh Quốc.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý tài chính cho các tập đoàn trong nước và quốc tế , bà Đào đã thiết lập thành công hệ thống kế toán quản lý cho Savills khi công ty mới bước chân vào thị trường Việt Nam. Bà là người thiết lập ra các chu trình kiểm toán tài chính mới, giúp Savills thành công trong việc quản lý tài chính và doanh thu, đặc biệt đóng góp cho sự phát triển không ngừng của Savills tại thị trường Việt nam nói riêng và thị trường Châu Á – Thái Bình Dương nói chung.

Bộ phận

Phòng Tài chính

Điện thoại

+84 28 3823 9205

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

HỌC VẤN

  • Cử nhân Đại học Tài chính - Kế toán TP. HCM
  • Đồng sáng lập CLB Tài chính – Kế toán TP. HCM
  • Phó Chủ tịch CLB Kết nối và Mua hàng Việt Nam

Các dịch vụ chính