Nghiên cứu

Chúng tôi tự hào về lĩnh vực nghiên cứu thị trường nhà đất. Đội chuyên gia cung cấp thông tin chi tiết và dự đoán tương lai xu hướng thị trường giúp khách hàng đưa ra những quyết định đúng đắn.

Bán lẻ

Báo cáo thị trường Bất động sản Đà Nẵng (2019H1VN)

Báo cáo thị trường Bất động sản Đà Nẵng trên tất cả các phân khúc bất động sản, xu hướng và tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo thị trường Bất động sản Đà Nẵng (2019H1VN)

Tóm tắt

Báo cáo thị trường Bất động sản Đà Nẵng trên tất cả các phân khúc bất động sản, xu hướng và tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2019.

Bán lẻ

Thị trường Nhà ở Việt Nam - Tầm nhìn & Triển vọng (2018VN)

"Đà tăng trưởng của thị trường nhà ở Việt Nam được thúc đẩy bởi cơ cấu nhân khẩu học vàng và triển vọng kinh tế lạc quan.”

Thị trường Nhà ở Việt Nam - Tầm nhìn & Triển vọng (2018VN)

Tóm tắt

"Đà tăng trưởng của thị trường nhà ở Việt Nam được thúc đẩy bởi cơ cấu nhân khẩu học vàng và triển vọng kinh tế lạc quan.”

Bán lẻ

Triển vọng thị trường văn phòng Việt Nam (2018VN)

“Những chỉ tiêu, xu hướng và các yếu tố tác động của thị trường văn phòng trong năm 2018.”

Triển vọng thị trường văn phòng Việt Nam (2018VN)

Tóm tắt

“Những chỉ tiêu, xu hướng và các yếu tố tác động của thị trường văn phòng trong năm 2018.”

Vietnam
 • Vùng
 • Asia Pacific
 • Quốc gia
 • China
 • Hong Kong SAR
 • Vietnam
tất cả thị trường
 • tất cả thị trường
 • Bán lẻ
 • Công nghiệp
 • Đầu Tư
 • Định giá
 • Khách sạn & Nghỉ dưỡng
 • Nghiên cứu
 • Nhà ở
 • Quản lý tài sản
 • Văn phòng
 • Văn phòng dịch vụ
tất cả chủ đề
 • tất cả các chủ đề