Liên hệ Nguyễn Khánh Duy

Duy Nguyen Khanh
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở

Nguyễn Khánh Duy

Tp. Hồ Chí Minh Giám đốc +84 28 3823 9205 Ext 162
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm