Liên hệ Troy Griffiths

Troy Griffiths
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Troy Griffiths

Tp. Hồ Chí Minh Phó tổng giám đốc +84 933 276 663
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm