Liên hệ Bùi Trung Kiên

Kien Bui Trung
Bộ phận Cho Thuê Thương Mại

Bùi Trung Kiên

Hà Nội Phó Giám Đốc +84 973 063 305
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm