Liên hệ Matthew Powell

Matthew Powell
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Matthew Powell

Hà Nội Giám đốc, Savills Hà Nội +84 24 3946 1300
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm