Liên hệ Nguyễn Minh Tâm

Tam Nguyen Minh
Nhân sự

Nguyễn Minh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh Trưởng phòng +84 28 3823 9205
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm