Liên hệ Lê Thị Kim Hoa

Hoa Le Thi Kim
Phòng Kinh doanh BĐS Nhà ở

Lê Thị Kim Hoa

Đà Nẵng Trường Bộ phận Kinh doanh +84 904 179 807
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm