Liên hệ Phạm Thị Diệu Hạnh

Hanh Pham Thi Dieu
Phòng Kinh doanh BĐS Nhà ở

Phạm Thị Diệu Hạnh

Đà Nẵng Quản lý Dự Án +84 935 535 530
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm