Liên hệ Mauro Gasparotti

Mauro Gasparotti
Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á- TBD

Mauro Gasparotti

Tp. Hồ Chí Minh Giám đốc +84 908 556 492
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm