Tại sao gia nhập với chúng tôi

Savills đóng vai trò cố vấn tin cậy cho các khách hàng bất động sản ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông. Chúng tôi thu hút, tuyển dụng và giữ chân những nhân tài trong lĩnh vực bất động sản.

Trên toàn thế giới và trong tất cả các lĩnh vực bất động sản, khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi ích từ ý tưởng tiên phong và dịch vụ vượt trội mà đội ngũ nhân viên của chúng tôi là một ví dụ điển hình. Thông qua lời khuyên và các dịch vụ cung cấp, chúng tôi giúp đỡ khách hàng của mình tối đa hóa giá trị tài sản của họ.

Hỗ trợ và hợp tác

Cách tiếp cận của chúng tôi

Nhà tuyển dụng số 1

Chương trình lãnh đạo

Chính sách đa dạng và bình đẳng

Savills Vietnam