Kiểm toán các trang thiết bị và khâu vận hành

 

Chúng tôi làm những gì?

Hợp tác chiến lược với các khách hàng, chúng tôi cung cấp những giải pháp sáng tạo đặc biệt đối với những diện tích đã sử dụng để giảm chi phí, nâng giá trị bằng việc tập trung dung hòa nhu cầu  công việc kinh doanh và nhu cầu người sử dụng.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Chúng tôi có một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cộng tác với từng khách hàng để nhận diện và thực thi những giải pháp quản lý và vận hành chiến lược, được xây dựng chuyên biệt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả chi phí.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp cho tất cả những khách hàng đang sử dụng diện tích bất động sản tại Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

 
 

Liên hệ

Vũ Kiều Hạnh

Vũ Kiều Hạnh

Giám đốc
Phòng Quản Lý Bất Động Sản

Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 156

 

Trần Minh Ái

Trần Minh Ái

Giám đốc
Phòng Quản lý Bất động sản

Ho Chi Minh City

+84 28 3823 9205 Ext 119