Môi Giới Đầu Tư Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng

Savills Hotels sở hữu mạng lưới gồm các nhà đầu tư quốc tế và các quỹ đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên khắp khu vực. Biên Bản Đầu Tư (Information Memorandum - IM) với các thông tin chi tiết về dự án và cấu trúc đầu tư là tài liệu rất quan trọng để có thể tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng trong khu vực. Savills Hotels kết nối các chủ đầu tư và nhà đầu tư thông qua dịch vụ trọn gói bao gồm chuẩn bị biên bản đầu tư (Information Memorandum - IM), thẩm định (Due Diligence), định giá và môi giới đầu tư.

 
 

Liên hệ

Mauro Gasparotti

Mauro Gasparotti

Director
Savills Hotels Asia Pacific

Savills HCMC

+84 908 556 492