Quản Lý Bất Động Sản

Savills là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ quản lý chuyên nghiệp tại Châu Á – Thái Bình Dương với hơn 65 triệu m2 diện tích thương mại, nhà ở cao cấp, trung tâm mua sắm và các diện tích công nghiệp khác. Ở Việt Nam, chúng tôi hiện nay quản lý khoảng (2,5 triệu m2), bao gồm trung tâm thương mại cao cấp và khu căn hộ cao cấp.

Quản Lý Bất Động Sản

Chúng tôi nhìn nhận việc quản lý bất động sản là một dịch vụ hướng về khách hàng, trong đó Savills cung cấp những dịch vụ cao hơn tiêu chuẩn thông thường.

 
Quản Lý Bất Động Sản

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp cho tất cả những khách hàng đang sử dụng diện tích bất động sản tại Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

 
Quản Lý Bất Động Sản

Dịch vụ quản lý tài chính chuyên nghiệp và có tính chính xác cao của chúng tôi được cung cấp cho những chủ đầu tư cá nhân, quản lý quỹ...

 
Quản Lý Bất Động Sản

Những khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các chủ đầu tư, bao gồm chủ đầu tư trong nước đến các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân khác.

 
Quản Lý Bất Động Sản

Với quan điểm việc quản lý bất động sản là dịch vụ hướng về khách hàng, Savills không ngừng lắng nghe và duy trì tương tác mật thiết với khách hàng của mình, đảm bảo cung cấp những dịch vụ, giải pháp phù hợp nhất cho từng yêu cầu riêng biệt, duy trì tính hiệu quả của việc quản lý và tối ưu hóa giá trị tài sản của khách hàng.

 

Liên hệ

Trần Minh Ái

Trần Minh Ái

Giám đốc
Phòng Quản lý Bất động sản

Ho Chi Minh City

+84 28 3823 9205 Ext 119

 

Vũ Kiều Hạnh

Vũ Kiều Hạnh

Giám đốc
Phòng Quản Lý Bất Động Sản

Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 156