Quản lý căn hộ dịch vụ

 

Chúng tôi làm những gì?

Đội ngũ Savills chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình vận hành hàng ngày của tòa nhà diễn ra hiệu quả và trôi chảy. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn. Đối với các khách thuê, chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng cho cả các cá nhân và doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự chất lượng của chúng tôi làm hài lòng khách hàng bằng cách mang lại những dịch vụ giá trị gia tăng – quản lý chuyên nghiệp.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Đội ngũ thân thiện của chúng tôi luôn thành công trong việc đạt được mục tiêu của khách hàng. Chúng tôi mang lại những giải pháp chuyên biệt cho khách hàng để tối đa hóa giá trị và lợi nhuận cho từng khách hàng. Chúng tôi luôn tìm kiếm những phương pháp mới để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm gia tăng hiệu quả và hỗ trợ tối đa, tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các khách hàng từ các nhà phát triển cho đến các nhà đầu tư cá nhân và các tập thể khác.

 
 

Liên hệ

Neil MacGregor

Neil MacGregor

Tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 28 3823 9205

 

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300