Nghiên cứu và tư vấn

 

Chúng tôi làm những gì?

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills có thể nhận định toàn diện về thị trường, đưa ra các dự báo và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp khác. Chúng tôi cũng có khả năng thực hiện các nghiên cứu khả thi toàn diện cho chủ đầu tư.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Chúng tôi tư vấn cho các chủ đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các công ty quản lý, các quỹ và các nhà đầu tư cá nhân.

 
 

Liên hệ

Neil MacGregor

Neil MacGregor

Tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 28 3823 9205

 

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300