Khách Sạn & Nghỉ Dưỡng

Bộ phận Khách sạn & Nghỉ dưỡng của Savills được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực tiềm năng này. Trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ, Savills có khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện từ tư vấn tiền dự án đến quá trình quản lý vận hành và các vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi cũng có khả năng tư vấn cho các nhà đầu tư dịch vụ khách sạn tiềm năng về xu hướng thị trường và các cơ hội cần nắm bắt. Hiện nay Savills là công ty quản lý căn hộ dịch vụ lớn thứ 2 tại Việt Nam với hàng trăm căn hộ trong danh mục quản lý.

  • Savills Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ, chúng tôi có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
  • Chúng tôi có thể tiếp thị sản phẩm tới một danh mục khách thuê rộng rãi trên mạng lưới toàn cầu.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện.
  • Chúng tôi cung cấp các dich vụ cộng thêm như bảo vệ và quản gia.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý trang thiết bị, an ninh và hỗ trợ khẩn cấp.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu và dự báo thị trường chuyên nghiệp.   

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm các mảng khác nhau của lĩnh vực. Bao gồm:

 
Khách Sạn Và Nghỉ Dưỡng

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills có thể nhận định toàn diện về thị trường, đưa ra các dự báo và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp khác.

 
Khách Sạn Và Nghỉ Dưỡng

Đội ngũ Savills chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình vận hành hàng ngày của tòa nhà diễn ra hiệu quả và trôi chảy. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn.

 

Liên hệ

Neil MacGregor

Neil MacGregor

Tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 28 3823 9205

 

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300