Dịch vụ bán và đầu tư

Với lĩnh vực hoạt động và chuyên môn đa dạng trong ngành bất động sản, chúng tôi hỗ trợ khách hàng về mọi mặt liên quan đến chuyển nhượng và hợp tác bán lẻ.

Chúng tôi làm những gì?

Từ lập chiến lược cho đến phát triển danh mục bất động sản dựa vào yêu cầu khác nhau của các khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng hỗ trợ chuyển nhượng tài sản từ những dự án đầu tư đơn lẻ đến các danh mục bất động sản với mọi quy mô.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Các chuyên gia tư vấn đầu tư sẽ phân tích xu thế thị trường và những đặc điểm cụ thể của bất động sản cho khách hàng đồng thời cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và định giá đầu tư bất động sản thương mại, dù ở hình thức hợp tác hay chuyển nhượng. Làm việc chặt chẽ với đội định giá và nghiên cứu thị trường, chúng tôi có thể tư vấn các cơ hội tận dụng sức nóng của thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tư vấn chuyên môn từ cấp độ địa phương cho đến khu vực nhờ vào mạng lưới và mối quan hệ với các đối tác trên quy mô.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng là các tổ chức tài chính, các chủ đầu tư, các nhà đầu tư tư nhân, các chủ sở hữu với mục đích đạt được kết quả có lợi cho cả bên bán và bên mua.

 
 

Liên hệ

Từ Thị Hồng An

Từ Thị Hồng An

Phó Giám đốc
Bộ phận Cho thuê Thương mại

Savills HCMC

+84 904 272 612

 

Bùi Trung Kiên

Bùi Trung Kiên

Phó Giám Đốc
Bộ phận Cho Thuê Thương Mại

Savills Hanoi

+84 973 063 305

 

Hoàng Diệu Trang

Hoàng Diệu Trang

Quản Lý Cấp Cao
Bộ Phận Cho Thuê Thương Mại và Nhà Ở

Savills Hanoi

+84 912 505 880